Instruire on-line


Instruirile personalului pot fi organizate sub forma de seminarii sau cursuri, prin metode moderne, cu tehnici interactive, participative (prezentari, expuneri, brainstorming, exercitii de grup, jocuri de rol, studii de caz etc.). 


Agenda instruirilor si instrumentele de lucru sunt personalizate in functie de obiectivele si profilul grupului tinta, sau nivelul specific de pregatire a participantilor.


Obiectivele de instruire se stabilesc impreuna cu beneficiarul si pot fi sustinute cu ajutorul furnizorilor de formare profesionala (interni/ internationali) cu care CALITAKROPOLIS colaboreaza.

Tipurile instruirilor

Instruirile interne de la sediul unitatii sau on-line pot avea ca obiective:

- Aprofundarea procedurarii si utilizarea documentatiei pe procese

- Sustinerea dezvoltarii sistemului de control intern managerial si punerea in practica a analizei de risc

- cel mai bun raspuns obtinut la evaluarile externe și acreditarea ANMCS.

Instruirile externe gestionate cu ajutorul MediQapp 

- Pot fi instruiri externe de tip seminarii sau cursuri, pe teme prestabilite si programate, cu taxa de participare

- Participantii pot primi diplome de participare la aceste sesiuni de instruire externa care dovedesc finalizarea pregatirii personalului unitatii pe problematicile respective:

Doriți să ne contactați?