Consultanta sisteme de management

CONSULTANTA PENTRU UN SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT

Avantaje:

 • simplificarea sistemelor de management deja existente;
 • cresterea beneficiilor aduse de fiecare sistem in parte;
 • optimizarea resurselor utilizate si micsorarea costurilor;
 • stabilirea unui cadru unic pentru imbunatarirea continua a tuturor standardelor.

Standardele internationale de Management sunt de asa natura structurate incat, permit abordarea lor integrata, fiecare in parte bazandu-se pe principii si structuri asemanatoare.

Un sistem integrat de management permite luarea de decizii strategice si operationale optime, luand în considerare toate aspectele esentiale ale functionarii eficiente.

Alte avantaje:

 • definirea de politici si strategii pe termene scurte, medii si lungi;
 • stabilirea proceselor pentru a asigura calitatea produselor si determinarea rezultatului, plecand de la gandirea bazata pe risc;
 • stabilirea potentialelor riscuri si studierea in consecinta a obiectivelor generale, specifice si individuale;
 • creearea conditiilor necesare activitatilor de planificare, control, monitorizare, actiuni corective, audit si analiza;
 • identificarea reglementarile relevante din domeniu;

Un sistem integrat de management creeaza o mai mare adaptabilitate la modificarile de pe piata, la cerintele clientilor si la noile tendinte.

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 9001

Avantajele ISO 9001:

 • marirea cifrei de afaceri;
 • reducerea costurilor;
 • imbunatarirea imaginii firmei;
 • cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite;
 • indeplinirea conditiilor de partioipare la licitatii;
 • favorizeaza comertul international cu bunuri si servici;
 • asigurarea imbunatatirii continue si monitorizarea performantelor sistemului de Management al calitatii

Intrucat imbunatatirea calitatii este un deziderat asumat pentru dezvoltare si perfectionare, un sistem de Management al Calitatii aduce, prin implementarea sa in organizatie, plus valoare.

Odata certificat sistemul de Management al calitatii, practic se atesta:

 • nivelul performantelor generale, actiuni de tratare a oportunitatilor
 • gradul de indeplinire a politicilor si obiectivelor avute
 • intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza
 • eficienta proceselor interne si tratarea riscurilor
 • intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate.

In vederea implementarii unui sistem de management avantajos, ajutorul consultantului diminueaza costurile, asigura succesul si il garanteaza.

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 14001

Avantajele ISO 14001:

 • imbunatatirea performantelor si conformitatilor referitoare la mediul inconjurator;
 • furnizarea unei structuri de baza pentru prevenirea poluarii;cresterea eficientei si potentiale reduceri de costuri prin aplicarea obligatiilor de mediu;
 • promovarea consistenta si predictiva referitoare la managementul obligatiilor asupra mediului inconjurator;
 • monitorizarea performantelor sistemului de Management de Mediu si asigurarea imbunatatirii continue;

Etapele de baza in certificarea ISO 14001 sunt:

 1. elaborarea politicii de mediu;
 2. planificarea;
 3. implementarea si operarea;
 4. verificarea si actiuni corective;
 5. analiza de conducere

Un sistem de Management de mediu corect si adecvat scuteste organizatia de dispute legale cu autoritatea de mediu, si ofera siguranta in desfasurarea activitatilor privind controlul strict al impactului asupra mediului si a proceselor pentru realizarea de produs/ serviciu.

AVANTAJELE IMPLEMENTARII OHSAS 18001

Avantajele OHSAS 18001

 • identificarea elementelor cu impact asupra sanatatii si securitatii ocupationale, in special pentru propriile resurse umane;
 • cresterea productivitatii muncii; identificarea riscurilor si cerintelor legale din SSM;
 • reducerea costurilor si asigurarea imbunatatirii continue a sistemului de management;
 • monitorizarea performantelor sistemului de sanatate si securitate in munca.

Cunoscut de asemenea sub numele de OHSAS, respectiv Occupational Health and Safety Management Systems, acest standard evalueaza:

 • politica organizatiei referitoare la securitatea muncii,
 • gradul de periculozitate a conditiilor in care se desfasoara munca angajatilor
 • masurile necesare pentru evitarea riscurilor sau eventualele accidente de munca

Certificarea OHSAS 18001 se face pe baza unui set complex de parametri, ce includ tipuri de riscuri, obiective organizationale, programe de prevenire, sisteme de monitorizare, etc.

Implementarea OHSAS 18001 denota credibilitate si o imagine de prestigiu, atat timp cat siguranta angajatilor este un reper important al sistemului de management practicat.

Proiectarea, implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului este o solutie cu scopul de a oferi consumatorilor produse de o inalta calitate, si sigure din punct de vedere microbiologic si bacteriologic.

Aceste tendinte au condus la nasterea unui cod (standard) numit HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS) inclus acum in prevederile standardului international ISO 22000.

Standardul ISO imbina: masurile de control, arborele decizional, actiunile corective, controlul punctelor critice, diagrame , monitorizari, verificari, etc. pentru a garanta calitatea produsului alimentar.

Aplicarea acestor principii conduce la identificarea, evaluarea si controlul tuturor pericolelor (fizice, chimice sau biologice) care pot sa apara in produsul alimentar pe intreg lantul alimentar.

AVANTAJELE IMPLEMENTARII ISO 22000

Avantaje:

 • reducerea riscului de furnizare de produse nesigure pentru consum;
 • analiza sistematica si derularea unor procese sigure si eficiente in sensul sigurantei alimentare, pentru identificarea potentialelor riscuri de igiena care pot periclita sanatatea consumatorului;
 • integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc si conceptului de prevenire sub aspectul protectiei sanatatii consumatorului in sistemul de management existent;
 • mai mare siguranta a produsului si riscuri scazute la garantarea produsului;
 • responsabilizarea angajatilor in mod clar si documentat;
 • prestigiu de imagine asociat companiei certificate in Siguranta Alimentului;
 • avantaje economice prin scaderea ponderii produselor neconforme, lipsa clientilor si scaderea reclamatiilor;
 • imbunatatirea semnificativa a comunicarii si cresterea nivelului de incredere in mediul de afaceri;
 • diminuarea barierelor comertului international prin competitivitate in domeniul alimentar.   

TQM SI EXCELENTA IN AFACERI

Managementul calitatii totale (TQM) reprezinta acea conducere a unei companii, centrata pe calitate, bazata pe participarea tuturor membrilor acesteia, catre un succes pe termen lung cu avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate.

In esenta, TQM este o filozofie de management al afacerilor vizand imbunatatirea continua a satisfactiei clientilor, printr-un set de practici care permit livrarea produselor si/sau serviciilor de calitate. TQM merge mai departe de aplicarea simplista a ideilor calitatii totale in intreaga organizatie, constituind o noua abordare a managementului corporatist.

Termenul "total" din sintagma "Managementul calitatii totale" inseamna ca toate persoanele din organizatie, fara exceptie, trebuie sa fie implicate in eforturile de imbunatatire continua, in toate departamentele companiei, incepand cu lantul de aprovizionare si parcurgand intregul ciclu de viata al produsului.

Doriți să ne contactați?